Σπίτι > Έκθεση > Περιεχόμενο
Επιλογή μεθόδου μηχανικής αντιστοίχισης της αντλίας χημικών
- Oct 16, 2017 -

Χημική αντλία στη χρήση της διαδικασίας, συνήθως υποστηρίζοντας τον κινητήρα να φέρει ενέργεια, η σωστή επιλογή του κινητήρα είναι απαραίτητη.
1. Πρώτον, σύμφωνα με τη χημική αντλία που χρησιμοποιεί τους συντελεστές θέσης, συχνότητας και ισχύος για τον προσδιορισμό της στάθμης και του τύπου του κινητήρα.
2. Οι συνθήκες χρήσης των χημικών αντλιών είναι πιο περίπλοκες, επιλέξτε τον κινητήρα ανάλογα με το υψόμετρο, την εξωτερική θερμοκρασία, τη μετάδοση των μέσων και την εγκατάσταση της αντλίας για να χρησιμοποιήσετε τον κινητήρα, όπως για παράδειγμα σε μερικά περιβάλλοντα που χρειάζονται να χρησιμοποιηθούν κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία.
3. Σύμφωνα με τις παραμέτρους λειτουργίας των χημικών αντλιών, για να προσδιοριστεί η ταχύτητα του κινητήρα, είναι προτιμότερο να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές εξοικονόμησης ενέργειας.
4. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χρήσης της χημικής αντλίας για να επιλέξετε τον τύπο του ταιριάζοντας κινητήρα, κατά τη διαδικασία επιλογής θα λάβει υπόψη την εκκίνηση του κινητήρα, φρενάρισμα, αντίστροφη ταχύτητα, FM, και άλλους παράγοντες που επιλέγουν.
5. Σύμφωνα με τη χρήση φορτίου χημικής αντλίας, ταχύτητα, FM, ξεκινήστε τη συχνότητα για να επιλέξετε. Εάν η ισχύς του κινητήρα είναι πολύ μεγάλη, η απόδοση της αντλίας μειώνεται, έτσι ώστε η ενέργεια να σπαταλιέται, οι πόροι και το κόστος αυξάνονται, οπότε ο τύπος και η ισχύς του κινητήρα πρέπει να επιλέγονται σωστά.