Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ποιοι είναι οι λόγοι για πολλά είδη φθοράς στον άξονα του κινητήρα
- Dec 13, 2017 -

Για τους κινητήριους άξονες που φέρουν φθορά φθοράς και το κάλυμμα του καλύμματος φέρουν πρόβλημα φθορά δωμάτιο, παραδοσιακές μέθοδοι, όπως η συγκόλληση μετά την κατεργασία, μανίκι ένθετο, επίστρωση βούρτσα, ψεκασμό, σφράγιση, θραύσματα, αν και αυτές οι μέθοδοι σε κάποιο βαθμό στις ανάγκες της παραγωγής, αλλά δεν μπορεί θεμελιωδώς την επίλυση του προβλήματος, αλλά και θάφτηκε συνεχή παραγωγή τον κίνδυνο της ασφάλειας, όπως παραμόρφωση υψηλής θερμοκρασίας, ρωγμές, ξεφλούδισμα και ούτω καθεξής? ταυτόχρονα, η συνέχιση της παραδοσιακής μεθόδου διαχείρισης του εξοπλισμού δεν θα επιφέρει ουσιαστική βελτίωση.


Συχνές: θέση εδράνου, κάθισμα (κάθισμα), δακτύλιος δακτύλων και άλλες φθίνουσες επιφάνειες μετακίνησης κ.ο.κ. Οι κύριοι λόγοι για τη φθορά είναι οι εξής:


1.η εξοπλισμό, η εγκατάσταση, η συντήρηση, η λίπανση και άλλες μη τυποποιημένες, μη έγκαιρες, μη εγκατεστημένες και άλλες αιτίες για ταχεία φθορά του εξοπλισμού ·


2.Η βίδα, η πίεση, η πρόσκρουση και άλλες δυνάμεις προκαλούν τη φθορά των συγκροτημένων εξαρτημάτων. Λόγω της υψηλής αντοχής του μεταλλικού υλικού, η παραχώρηση δεν είναι καλή, οπότε η μακροπρόθεσμη λειτουργία θα προκαλέσει αναπόφευκτα την αύξηση του χάσματος. Επομένως, τα φαινόμενα της φθοράς, της ρωγμής και της θραύσης δεν μπορούν να αποφευχθούν.


3.η ποιότητα κατασκευής δεν είναι υψηλή, η θερμική επεξεργασία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις φθοράς και η κεφαλή του άξονα σπάει όταν είναι σοβαρή.