Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Ποιοι είναι οι λόγοι για πολλά είδη φθοράς στους κινητήριους άξονες
- Jan 10, 2018 -

Για τους κινητήριους άξονες που φέρουν φθορά φθοράς και το κάλυμμα του καλύμματος φέρουν πρόβλημα φθορά δωμάτιο, παραδοσιακές μέθοδοι, όπως η συγκόλληση μετά από μηχανική κατεργασία, μανίκι inlay, επίστρωση βούρτσα, ψεκασμό, σφράγιση, θραύσματα, αν και αυτές οι μέθοδοι σε κάποιο βαθμό στις ανάγκες της παραγωγής, την επίλυση του προβλήματος, αλλά και θάφτηκε συνεχή παραγωγή τον κίνδυνο της ασφάλειας, όπως παραμόρφωση υψηλής θερμοκρασίας, ρωγμές, ξεφλούδισμα και ούτω καθεξής? ταυτόχρονα, η συνέχιση της παραδοσιακής μεθόδου διαχείρισης του εξοπλισμού δεν θα επιφέρει ουσιαστική βελτίωση.

1060331522_1036566638.310x310.jpg

Συχνές: θέση εδράνου, κάθισμα (κάθισμα), δακτύλιος δακτύλων και άλλες φθίνουσες επιφάνειες μετακίνησης κ.ο.κ. Οι κύριοι λόγοι για τη φθορά είναι οι εξής:


1. Ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί, επισκευαστεί και λιπανθεί ανεξέλεγκτα, βραχυπρόθεσμα και δεν είναι σε θέση να προκαλέσει ταχεία φθορά του εξοπλισμού.


2. Οι δονήσεις, η πίεση και η δύναμη πρόσκρουσης προκαλούν τη φθορά των συγκροτημένων εξαρτημάτων. Λόγω της μεγάλης αντοχής του μεταλλικού υλικού, η παραχώρηση δεν είναι καλή, οπότε η μακροπρόθεσμη λειτουργία αναπόφευκτα θα προκαλέσει την αύξηση του κενού, οπότε η φθορά, η ρωγμή και η κάταγμα δεν μπορούν να αποφευχθούν.


3. Η ποιότητα κατασκευής δεν είναι υψηλή, η θερμική επεξεργασία δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις φθοράς και η κεφαλή του άξονα σπάει όταν είναι σοβαρή.